Om Musiklådan

Vi utgår från alla människors inneboende musikalitet och rätt till egna musikupplevelser. Därför vänder vi oss till alla;  barn, ungdomar och vuxna för att förmedla den lust, utveckling och kreativitet som är musikens gåva.

Musiklådan är full av musikaliska möjligheter! Tillsammans utgör instrumenten en helhet där klang – rytm, starkt – svagt och olika material kompletterar varandra. De ljuder harmoniskt ihop och inbjuder till att röra vid och spela på. Instrumenten är så lättspelade att alla kan delta. Man behöver inte kunna spela för att – kunna spela!

Tidningen Förskolans test av åtta musiklådor visar att denna lådan har de roligaste instrumenten, som ljuder vackrast och håller högst kvalitet.

”Trumman är det instrument som de flesta barn gillar allra bäst”.

”De är lätta att spela på, de ger ifrån sig ett härligt mjukt ljud”.

”Den roligaste trumman är så stor att barnen kunde sitta på den”.

”Särskilt de små barnen uppskattade trumljud i stjärten”.

Om tillverkningen:
Vi tillverkar själva en stor del av instrumenten och lämnar 5 års garanti på våra instrument.