Flöjter

flojter

ÖVERTONSFLÖJT (E), art nr 227 Flöjt i plast utan fingerhål. Lätt att blåsa. Grundton E.

ÖVERTONSFLÖJT (G), art nr 228
Flöjt i plast utan fingerhål. Lätt att blåsa. Grundton G.

BLOCKFLÖJT, art nr 229
Traditionell blockflöjt i plast. Barockfattning.

PENTATONISK FLÖJT (C), art nr 226
Brunbetsad flöjt i trä med endast fyra fingerhål. Möjlig att spela på utan fullt utvecklad fingermotorik. Tillverkad av flöjtmakaren Gunnar Stenmark i Ås. Grundtonen är C.

PENTATONISK FLÖJT (E), art nr 225
Rödbetsad flöjt i trä med endast fyra fingerhål. Möjlig att spela på utan fullt utvecklad fingermotorik. Det pentatoniska tonförrådet är detsamma som i amadindorna. Tillverkad av flöjtmakaren Gunnar Stenmark i Ås. Grundtonen är E.

<- Våra produkter