Tonboxar

altsopto

Alttonboxar och soprantonboxar, art nr 264 och 265
Entonsinstrument av högsta kvalitet. Övertonsstämda. Tonförråd: c1 – a2. Välj mellan två olika material: rosenträ (originalet, vacker träklang), grillodur (syntetmaterial, klingar som och ser ut som trä, extra tonbeständigt och starkt).

kbastonb

Bastonboxar, art nr 254
Entonsinstrument av högsta kvalitet. Övertonsstämda. Tonförråd: c1 – a1. Välj mellan två olika material: rosenträ (originalet, vacker träklang), grillodur (syntetmaterial, klingar som och ser ut som trä, extra tonbeständigt och starkt). Kontrabastonboxar, art nr 255 och 266
Tonförråd: c-1 – b-1. Som ovan, finns dock endast i rosenträ.